Business case voor intranet of webapplicatie

Kosten & baten analyse

Inventrix helpt bedrijven bij het analyseren van een bedrijfsproces en het vaststellen wat de rentabiliteit van een intranet, website of software toepassing is. Hierbij wordt gekeken naar het bedrijfsproces, de investeringen voor de software of website en de punten die de software toepassing verbetert binnen dit proces.

Enkele voorbeelden van parameters hierin zijn:

  • Tijdsbesparing door toename efficiency
  • Vermindering kosten
  • Toegenomen klanttevredenheid
  • Extra omzet nieuwe klanten
  • Additionele omzet bestaande klanten

Onze rekenmodellen helpen bij het inzichtelijk maken van bovengenoemde punten bij uw organisatie.

Aanvullende voordelen

Een business case naast de Financial business case kunnen ook andere factoren een doorslaggevende rol spelen zoals goodwill, milieu, duurzaamheid, innovatie en meer.

Inventrix beschikt over kennis en middelen om de business case voor uw project te kunnen uitvoeren. Neem vrijblijvend contact op voor nadere informatie.