Business Intelligence toepassingen

Business Intelligence (BI)

Business intelligence is het verzamelen van informatie binnen de bedrijfsomgeving waarin een onderneming opereert. BI is het proces om gegevens te verzamelen, te analyseren en vervolgens om te zetten naar nieuwe kennis. Business intelligence heeft als doel een concurrerend voordeel te creëren.

Inventrix Business Intelligence Software

Inventrix ontwerpt, bouwt en implementeert maatwerk web applicaties voor business intelligence en marktonderzoek activiteiten op basis van ASP.Net en SQL Server technologie. Deze applicaties helpen bedrijven bij het in kaart brengen van hun bedrijfsomgeving, het maken van analyses, scenario's, alert systemen, en meer.